โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2
โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2
โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 35,092.97
โครงการ WHA Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.18)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.18)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.18)
บางนา-ตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 72,179.48
โครงการ WHA Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.23)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.23)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (บางนา-ตราด กม.23)
บางนา-ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 59,835.00
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4)
ชลหารพิจิตร กม.4 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 80,745.55
โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61)
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 61,204.00
โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จังหวัดสระบุรี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 32,986.00
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.5)
ชลหารพิจิตร กม.5 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 62,105.25
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 95,110.00
โครงการ Kao
โครงการ Kao
โครงการ Kao
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 42,310.44
โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M
บางนา-ตราด กม.20 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 73,022.44
โครงการ DKSH บางปะอิน
โครงการ DKSH บางปะอิน
โครงการ DKSH บางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 36,000.00
โครงการ Ducati
โครงการ Ducati
โครงการ Ducati
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 20,285.00
โครงการ Healthcare
โครงการ Healthcare
โครงการ Healthcare
บางนา-ตราด กม.20 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 52,706.84
โครงการ DSG Phase 1 และ 2
โครงการ DSG Phase 1 และ 2
โครงการ DSG Phase 1 และ 2
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จังหวัดสระบุร
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 55,372.40
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 38,565.00
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
บางนา-ตราด กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 68,901.95
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3)
ชลหารพิจิตร กม.3 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 47,221.00
โครงการ WHA Mega Logistics (ลำลูกกา)
โครงการ WHA Mega Logistics (ลำลูกกา)
โครงการ WHA Mega Logistics (ลำลูกกา)
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 8,045.64
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
Rental Area (Sq.m.) : 15,568.79
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 14,084.00
โครงการ DSG WHASIL
โครงการ DSG WHASIL
โครงการ DSG WHASIL
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จังหวัดสระบุรี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 16,620.00
โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63)
โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63)
โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63)
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 86,223.61
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
บางนา-ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 39,607.00
โครงการ DTS
โครงการ DTS
โครงการ DTS
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 5,431.00
โครงการ Roechling
โครงการ Roechling
โครงการ Roechling
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 9,977.00
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1)
ชลหารพิจิตร กม.3 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 16,152.44
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2)
ชลหารพิจิตร กม.3 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 73,049.00
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2)
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2)
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2)
บางนา-ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 50,628.00
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1)
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 19,599.00
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2)
โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2)
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 44,783.00
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3)
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3)
โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 3)
บางนา-ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่เช่า (ตร.ม.) : 64,407.00
เลือก
โซน:
ประเภท:
ระยะเวลาการลงทุน :