ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 14.70
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.30 (-2.00) 257,100
ปรับปรุงเมื่อ: 07 สิงหาคม 2563 16:39

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 14.70
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.30 (-2.00%) 257,100
ปรับปรุงเมื่อ: 07 สิงหาคม 2563 16:39

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.7439
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
-0.0693 (-0.64%) 27,446,747,818.47
ปรับปรุงเมื่อ: 31 พ.ค. 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print