ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 13.30
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.20 (1.53) 581,500
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2564 16:37

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 13.30
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.20 (1.53%) 581,500
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2564 16:37

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.9883
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0349 (0.32%) 30,514,518,235 30514518235
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มี.ค. 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print