ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

โอกาสลงทุนในศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงานระดับพรีเมี่ยมบนทำเลศักยภาพ

หนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลงทุนในทรัพย์สินบนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย (โซนถนนบางนา-ตราด และโซน EEC)

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมทั้งผู้เช่าหลากหลายสัญชาติจากอุตสาหกรรมต่างๆ

จุดเด่นในการลงทุน

47,905.54
ขนาดสินทรัพย์ (ล้านบาท)
1,583,733.80
พื้นที่อาคารภายใต้การจัดการ
(ตารางเมตร)
92%
อัตราการเช่าเฉลี่ยก่อนการ Undertake
3.56
ระยะเวลาสัญญาเฉลี่ย (ปี)
34
จำนวนทรัพย์สิน
57% : 16% : 27%
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ:
กรรมสิทธิ์ : สิทธิการเช่า (30+30 ปี) : สิทธิการเช่า (ไม่เกิน 30 ปี)
A (คงที่)
อันดับความน่าเชื่อถือของ
ทริสเรทติ้ง
25.61%
LTV
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (แบ่งตามสถานที่ตั้ง)

ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2565

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์
Set: WHART
10.90 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง): +0.10 (0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 462,003
ปรับปรุงเมื่อ
NAV
10.9987 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง): +0.0668 (0.61%)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท): 10.9987
ปรับปรุงเมื่อ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ข่าวสารล่าสุด
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 34 (แก้ไข)
การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งรายละเอียดการประเมินเพื่อสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท รอบเมษายน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1/2565)
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 34
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
แจ้งการออกหุ้นกู้
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565