ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 13.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.30 (-2.16) 1,055,400
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 16:50

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 13.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.30 (-2.16%) 1,055,400
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 16:50

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.9735
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
-0.0148 (-0.13%) 30,473,557,367.13
ปรับปรุงเมื่อ: 30 เม.ย. 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print