ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

ลงทุนใน WHART เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

โอกาสลงทุนในศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงานระดับพรีเมี่ยมบนทำเลศักยภาพ

หนึ่งในกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลงทุนในทรัพย์สินบนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย (โซนถนนบางนา-ตราด และโซน EEC)

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

กระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมทั้งผู้เช่าหลากหลายสัญชาติจากอุตสาหกรรมต่างๆ

จุดเด่นในการลงทุน

42,585.69
ขนาดสินทรัพย์ (ล้านบาท)
1,398,406.8
พื้นที่อาคารภายใต้การจัดการ
(ตารางเมตร)
92%
อัตราการเช่าเฉลี่ยก่อนการ Undertake
2.68
ระยะเวลาสัญญาเฉลี่ย (ปี)
31
จำนวนทรัพย์สิน
63% : 8% : 29%
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ:
กรรมสิทธิ์ : สิทธิการเช่า (30+30 ปี) : สิทธิการเช่า (ไม่เกิน 30 ปี)
A (คงที่)
อันดับความน่าเชื่อถือของ
ทริสเรทติ้ง
23.86%
LTV
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (แบ่งตามสถานที่ตั้ง)

ข้อมูล ณ ไตรมาส 3/2564

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์
Set: WHART
12.30 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง): - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,449,200
ปรับปรุงเมื่อ
NAV
10.9861 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง): -0.0725 (-0.66%)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท): 10.9861
ปรับปรุงเมื่อ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ข่าวสารล่าสุด
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2564
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 7 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป, บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
การแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6
การแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5
การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)