ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.90
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-0.77) 245,100
ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธันวาคม 2563 16:39

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.90
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-0.77%) 245,100
ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธันวาคม 2563 16:39

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.8021
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0636 (0.59%) 27,595,352,353.48
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ย. 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print