ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 10.90
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.20 (-1.80) 1,212,200
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:35

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 10.90
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.20 (-1.80%) 1,212,200
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:35

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.9518
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.1752 (1.63%) 30,413,166,596.58 30413166596.58
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ธ.ค. 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print