ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 16.40
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-0.61) 477,000
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:37

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 16.40
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-0.61%) 477,000
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:37

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.6926
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0545 (0.51%) 27,315,790,320.34
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ธ.ค. 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print