ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.90
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.40 (-3.01) 1,155,600
ปรับปรุงเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2564 16:36

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.90
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.40 (-3.01%) 1,155,600
ปรับปรุงเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2564 16:36

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.9534
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
-0.0609 (-0.55%) 30,417,706,858.82 30417706858.82
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ก.พ. 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print