ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.10 (0.80) 1,932,000
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2563 16:35

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 12.60
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.10 (0.80%) 1,932,000
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2563 16:35

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.7566
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0640 (0.60%) 27,479,365,485.10
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ม.ค. 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print