ยินดีต้อนรับสู่บริการแจ้งเตือนทางอีเมลของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ระบบของเราจะส่งประกาศบริษัท และประกาศตลาดหลักทรัพย์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ให้คุณโดยอัตโนมัติ