วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
10 พ.ย. 64 22 พ.ย. 64 08 ธ.ค. 64 เงินปันผล 0.2553 บาท 01 ก.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
05 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64 02 ก.ย. 64 เงินปันผล 0.1915 บาท 01 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
11 พ.ค. 64 28 พ.ค. 64 14 มิ.ย. 64 เงินปันผล 0.1915 บาท 01 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64
22 ก.พ. 64 04 มี.ค. 64 22 มี.ค. 64 เงินปันผล 0.1195 บาท 01 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
16 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63 14 ธ.ค. 63 เงินปันผล 0.0638 บาท 01 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63 11 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63 เงินปันผล 0.1915 บาท 01 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63
30 ก.ค. 63 10 ส.ค. 63 27 ส.ค. 63 เงินปันผล 0.1780 บาท 01 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
05 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 02 มิ.ย. 63 เงินปันผล 0.1715 บาท 01 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63