Set: WHART
12.30 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,449,200
สูงสุด
12.30
ต่ำสุด
12.10
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.40 / 452,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.30 / 21,800
ราคาเปิด
12.20
วันก่อนหน้า
12.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.10 - 12.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.70 - 14.10