Set: WHART
12.60 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,264,200
สูงสุด
12.90
ต่ำสุด
12.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.70 / 502,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.60 / 467,100
ราคาเปิด
12.80
วันก่อนหน้า
12.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.60 - 12.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.70 - 14.80