Set: WHART
13.20 บาท
+0.10 (0.76%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
249,200
สูงสุด
13.20
ต่ำสุด
13.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.20 / 52,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.10 / 350,500
ราคาเปิด
13.10
วันก่อนหน้า
13.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.00 - 13.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.68 - 14.08