รายละเอียดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 และเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ลักษณะการถือครองและการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ที่ดิน อาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ที่กองทรัสต์ลงทุนในครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 และเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ประกอบด้วยอาคารจำนวนทั้งสิ้น 37 หลัง รวมเป็นพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่า จำนวนทั้งสิ้น 499,236 ตารางเมตร พื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 3,728.90 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 279,603.49 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 525 ไร่ 2 งาน 68.8 ตารางวา ได้แก่

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร ก.ม. 4)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 68,384.20 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 81 ไร่ 15.9 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61)

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 61,182 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 69 ไร่ 16 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 32,986 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

 • โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารคลังสินค้า (Freehold) จำนวน 1 หลัง (ตึก 1 ชั้น เชื่อมกับ ตึก 2 ชั้น) ตั้งอยู่ตำบลคลองสามประเวศ อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 35,092.97 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 35 ไร่

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า (Freehold) จำนวน 7 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลีบางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 72,179.48 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 23,976.30 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 74 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า (Freehold) จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 59,835 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 50,641.04 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีตามเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 65 ไร่ 21.9 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร ก.ม. 5)

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 62,105 ตารางเมตร* พื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.90 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 50,143.60 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา (*พื้นที่เช่าอาคารประมาณ 64,031 ตารางเมตร อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ปรากฏตามสัญญาเช่าอยู่ที่ประมาณ 62,105 ตารางเมตร)

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 8 หลัง ตั้งอยู่ตำบลคลองสามประเวศ อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 95,110 ตารางเมตร พื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350.00 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 59,986.30 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ของทั้ง 6 โครงการ ตลอดจนงานระบบต่างๆ ภายในอาคารจากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นภายหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้งดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดินและอาคารในโครงการเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ต่อไป