รายละเอียดของทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพิ่มทุนครั้งที่ 2 และแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลักษณะการถือครองและการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ที่ดิน อาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพิ่มทุนครั้งที่ 2 และแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกอบด้วยโครงการจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ รวมเป็นพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่า มีพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 971,578.55 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 316,907.29 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 12,789.9 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 1,037 ไร่ 2 งาน 73.55 ตารางวา ได้แก่

 • โครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1 และโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 2

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารคลังสินค้า (Freehold) จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 35,092.97 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 35 ไร่

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า (Freehold) จำนวน 7 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 72,179.48 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 23,976.3 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 74 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า (Freehold) จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 59,835 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 50,641.04 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีตามเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 65 ไร่ 21.9 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร ก.ม. 4)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 68,384.2 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 81 ไร่ 15.9 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 61)

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 61,204 ตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 26,472.05 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 69 ไร่ 16 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุรี)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 32,986 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร ก.ม. 5)

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 62,105 ตารางเมตร พื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,378.9 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 50,143.6 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 66 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบัง)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 8 หลัง ตั้งอยู่แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 95,110 ตารางเมตร พื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 1,350 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคาประมาณ 59,986.3 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 99 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม. 3)

  สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Leasehold) จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 47,221 ตารางเมตร พื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,340 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคา รวมประมาณ 37,303.8 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 50 ไร่ 46.25 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 14 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 68,901.95 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,597 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 71 ไร่ 5.5 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics (ลำลูกกา)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 8,045.64 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 4,124 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 50.5 ตารางวา

 • โครงการ Omada Aerospace Factory (ระยอง)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 15,568.79 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 25 ไร่ 3 งาน 32.4 ตารางวา

 • โครงการ Kao

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 42,310.44 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 46 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา

 • โครงการ Triumph

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 14,320.8 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 29 ไร่ 3 งาน 91.2 ตารางวา

 • โครงการ DKSH Consumer และโครงการ DKSH 3M

  สิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 6 หลัง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 73,022.44 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 83 ไร่ 0 งาน 81 ตารางวา

 • โครงการ DKSH บางปะอิน

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 36,000 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 30 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา

 • โครงการ Ducati

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 2 หลัง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 20,285 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 27 ไร่ 1 งาน 53.4 ตารางวา

 • โครงการ DKSH Healthcare

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 2 หลัง ตั้งอยู่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 52,706.84 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 47 ไร่ 66 ตารางวา

 • โครงการ DSG

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 55,372.4 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 48 ไร่ 26.5 ตารางวา

 • โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานและสำนักงาน (Freehold) จำนวน 4 หลัง ตั้งอยู่ตำบลพานทองหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 38,565 ตารางเมตร บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่จำนวน 39 ไร่ 18 ตารางวา

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ของทั้ง 20 โครงการ ตลอดจนงานระบบต่างๆ ภายในอาคารจากดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นภายหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้งดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดินและอาคารในโครงการเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ต่อไป