ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่มีความท้าทายในหลายๆ ด้านสำหรับกองทรัสต์ WHART ในมุมหนึ่งคือเป็นปีที่มีผู้เช่าครบรอบต้องทำการต่อสัญญาค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามทางกองทรัสต์ก็ยังคงสามารถรักษาฐานผู้เช่ารายเดิมไว้ได้เป็นส่วนมากทำให้อัตราการเช่าพื้นที่ยังคงสูงกว่า 90% ในอีกมุมหนึ่งนั้น เป็นปีที่กองทรัสต์ WHART ได้มีการแปลงสภาพและควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่สาม ได้เป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้ กองทรัสต์ WHART มีพื้นที่ให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานรวมกันมากถึง 20 โครงการ กระจายไปในหลายทำเล ทั้งในเขตบางนา - ตราด เขต Eastern Economic Area (ชลบุรี - ระยอง) และเขตอยุธยา - สระบุรี โดยพื้นที่ให้เช่ารวม 971,578.55 ตารางเมตร และมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มเป็น 25,948 ล้านบาท

ด้วยการกระจายตัวของพื้นที่ให้เช่าในหลากหลายทำเล และการที่ธุรกิจของผู้เช่ากว่าร้อยละ 50 เป็นธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีความมั่นคงสูง คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ WHART จึงมั่นใจว่ากองทรัสต์จะเติบโตด้วยความมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้ท่านนักลงทุนได้ต่อไป