ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 14.10
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.10 (0.71) 1,769,100
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2562 16:39

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 14.10
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.10 (0.71%) 1,769,100
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2562 16:39

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.9743
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.1854 (1.89%) 22,426,916,892.12
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print