ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 9.75
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.05 (0.52) 846,000
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2560 16:38

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 9.75
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.05 (0.52%) 846,000
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2560 16:38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.8750
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
0.0606 (0.62%) 9,599,963,267.61
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มกราคม 2560

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print