ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 9.00
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-1.10) 162,700
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 16:38

ราคาหลักทรัพย์

SET: WHART
ราคาล่าสุด 9.00
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (-1.10%) 162,700
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 16:38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน 9.7106
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
-0.1378 (-1.40%) 9,440,122,899.94
ปรับปรุงเมื่อ: 30 เมษายน 2560

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน:
สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

ข่าวสารล่าสุด

เพิ่มเติม

วิดีโอ

  • Exclusive เจาะประเด็น
    เวลา 9.10 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(1)
    เวลา 14.02 นาที
  • งานแสดงวิสัยทัศน์(2)
    เวลา 8.55 นาที
Print